Pogoji poslovanja

Spletno mesto veseliupokojenec.si je namenjeno zbiranju aktualnih ponudb za upokojence. Ponudniki aktualnih ponudb za upokojence pošljejo vsebino ponudbe in pripadajoče fotografije za objavo na spletnem mestu. Za ponudbo ter za njeno pravilnost in točnost je odgovoren vsak posamezni ponudnik. Spletno mesto veseliupokojenec.si si pridružuje pravico do morebitnih napak pri vnosu vsebine na spletno mesto. Poleg vsebine ponudbe spletno mesto objavi tudi fotografije, ki nam jih pošlje ponudnik, in s tem, ko ponudnik pošlje fotografije za objavo, se smatra, da je podal dovoljenje za objavo. Vse fotografije, ki se nanašajo na določeno ponudbo in ki jih pošlje posamezni ponudnik, so last ponudnika oziroma za njih in njihovo lastništvo nosi vso odgovornost ponudnik.

Varstvo podatkov

Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno.  Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki (Vir:IP).

Če pri komunikaciji z vami pridobimo osebne podatke (morebitno ime ali naslov elektronske pošte), le-te hranimo v skladu z zakonodajo. Uporabimo jih izključno za povratno komunikacijo z vami. Osebnih podatkov naprej ne obdelujemo in ne analiziramo, nikakor pa jih ne prenašamo tretjim osebam.